Wat is Mediation?

Wat is mediation?

Mediation gaat om vertrouwelijke begeleiding, waarbij u in respect voor elkaars meningen en belangen tot gezamenlijke oplossingen komt. 

Mediation is een manier om met behulp van de mediator toch zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de oplossing voor een probleem tussen u en uw partner.

De rol van de mediator is om – vanuit een neutrale positie – vastgelopen communicatie weer op gang te brengen. De mediator doet geen uitspraken over het geschil, maar begeleidt partijen zo, dat zij zelf de emotionele, zakelijke en praktische kant van hun geschil kunnen oplossen.

Mediation gaat uit van de redelijkheid en billijkheid van oplossingen waaraan iedereen vrijwillig een bijdrage levert. Het proces is gericht op behoud en/of herstel van de onderlinge relaties, of op goed uit elkaar gaan.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.