Arbeidsmediation

Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarin een mediation wenselijk wordt.

Vaak geeft de Bedrijfsarts het advies om een mediator in te schakelen omdat en sprake is van arbeids-gerelateerd verzuim of een vastlopende re-integratie waarin de wederzijdse verplichtingen van de Wet Poortwachter in gevaar komen.

U hoeft daar niet op te wachten. Hoe eerder een probleem tussen mensen bespreekbaar wordt gemaakt, hoe groter de kans om het op te lossen, liefst vóór het tot ziekmeldingen leidt.

Het kan bijvoorbeeld om een moeizame relatie met de leidinggevende of medewerker gaan, of tussen collega’s, of een team waardoor het gevoel ontstaat dat je niet gehoord wordt, of de ander niet kunt bereiken. Relaties worden dan steeds moeizamer en kunnen uiteindelijk uitgroeien tot conflicten.

Er kan ook sprake zijn van ongewenst gedrag waarbij de betrokkenen liever met elkaar in gesprek gaan dan een klachtenprocedure te starten.

In alle situaties waarin gesprekken samen niet tot het gewenste resultaat leiden kan onder leiding van een mediator meer duidelijk worden, wat vaak tot verrassende oplossingen leidt.